نشانه ها بایگانی - فارسی طب

نشانه ها و عوامل ایجاد عفونت ریوی در سالمندان را بشناسید

 

عفونت ریوی, علل عفونت ریوی در سالمندان, نشانه های عفونت ریوی در سالمندان

سالمندان بیشتر از جوانان در معرض خطر عفونت های ریوی هستندpage hit counter