درمان آکنه،پوست زیبا،روش درمان بایگانی - فارسی طب

 

56436

فارسی طب:تقریبا همه آکنه را در دوران نوجوانی خود تجربه کرده اند و با این جوشهای مزمن درگیر بوده اند ۲۰ درصد افراد این چالش را تا بزر گسالی خود ادامه داشته اند. امروزه افراد بسیاری از بیماری آکنه در رنج هستند و این معضل برایشان جدی است. داشتن جوش بر روی صورت برای خیلی ها باعث خجالت است. مردم شما را از روی ظاهرتان قضاوت  می کنند و رفتن به مصاحبه ی شغلی یا یک دیدار دوستانه با جوش باعث خجالت فرد است هرچقدر هم که او در زمینه های دیگر موفق باشد.page hit counter