حفاظت از کمر بایگانی - فارسی طب

تقویت استخوان ها یکی از روش های حفاظت از کمر و ستون فقرات است

 

جلوگیری از پوکی استخوان, اضافه وزن

تقویت استخوان ها یکی از روش های حفاظت از کمر و ستون فقرات است

 

کمردرد یکی از مهمترین علل ناشی از شیوه ناصحیح زندگی است که پیر و جوان نمی شناسد؛ کمر درد مزمن کیفیت زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد اما با چند راهکار ساده می توان با آن مقابله کرد.