آشپزی بایگانی - فارسی طب

 

0722451332212135102a

فارسی طب: دستور پخت گوجه فرنگی شکم پر به همراه تخم مرغ و گوشت